DeVijfWegenDEF-LIG
DeVijfWegenDEF-LIG

Milieu Op School

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

 

Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

 • Begeleiding op maat
  De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten en de omgeving om te onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.
 • Informatie en inspiratie
  MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrieven,  website en facebook over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel.
 • Vorming
  MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er vormingen, zowel algemene als op maat van individuele scholen.

Uitgangspunten:

MOS begeleidt schoolteams vanuit vier uitgangspunten:

 • Leerlingenparticipatie: elke MOS-actie begint met de actieve betrokkenheid van leerlingen.
 • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij de werking.
 • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
 • Beleving: MOS is een leerproces met een concreet resultaat voor ogen. En die resultaten zet MOS regelmatig in de kijker.